Nieuw Schooljaar Future FInancials

De opening van het nieuwe werk- en schooljaar Future Financials, op 9 september, bleek een groot succes te zijn. Na het officiële gedeelte, vertrokken de deelnemers (studenten) naar Rotterdam om enerzijds te genieten van het echte Hollandse weer (zonneschijn en regen) en anderzijds door middel van het spel ‘Ik hou van Holland’ elkaar beter te leren kennen. Het spel werd fanatiek gespeeld, men testte de parate kennis van elkaar en er werd van begin af aan fanatiek samengewerkt.
Een groot deel van de nieuwe groep wil de gehele duale route in één jaar afronden

en gaat er voor om het diploma MBO niveau 4, in juni 2014, te behalen. Ook een deel wil eerst het diploma MBO niveau 3 behalen en aan het eind van het tweede duale werk-/leerjaar (2015) het einddiploma niveau 4. Aan de motivatie zal het niet liggen. Nu al lieten de nieuwe deelnemers zien klaar te zijn om het vak financieel administratief onder de knie te krijgen.

Een goed begin is het halve werk en het begin was goed. Nu snel de praktijk verkennen door direct inzetbaar te zijn in die werkelijke praktijk onder (bege)leiding van ervaren praktijkbegeleiders en docenten van ROC Zadkine. Future Financials laat sinds 2011 zien dat de samenwerking met ROC Zadkine voldoet aan het doel stage-/werkplaatsen te genereren. Een nieuw topoverleg (gemeente, bedrijfsleven, onderwijs) over oplopende tekorten aan stageplaatsen? Misschien heeft Future Financials de sleutel in handen om tekorten aan stageplaatsen terug te dringen dan wel te voorkomen. Een feit is dat weer een grote groep 9 september van start is gegaan. 20 deelnemers volgen de duale werk-/leerroute en lopen stage bij één stage biedende organisatie. En dat voor het derde jaar!

Sponsors:

logo-exact logo-raet logo-nederpelt90x

Initiatief van:

2014-PMOS-ff logo-zadkine