Laatste nieuws

Op de website staat veel informatie over de opleiding, over samenwerking met derden, over adoptie en bijeenkomsten. Het is zeker de moeite waard de site te bezoeken en wilt u een kort en leuk artikel plaatsen? Dat kan als het maar te maken heeft met; ‘Werkend leren’.

Diploma uitreiking Future Financials, druk bezocht.

Lachende en ontspannen gezichten van 19 studenten die op 9 juli jongstleden het diploma MBO niveau 3 en niveau 4 uitgereikt hebben gekregen. Een wederom hoog slagingspercentage: gemiddeld 72,5 %.
De diploma-uitreiking vond plaat in het auditorium van ROC Zadkine aan de Montessoriweg te Rotterdam. Het logistieke deel lag in handen bij de teamleiding van het Zadkine. De Stichting Pro Management School verzorgde het programma rondom de uitreiking. De uitreiking, een zeer gewichtig en serieus moment, was in handen van Zadkine en Future Financials.

Future Financials: opleiding tot administrateur

Zadkine in Rotterdam Zuid biedt in samenwerking met Pro Management Onderwijs Support de speciale opleiding Future Financials aan. Studenten worden hier opgeleid tot een goed gekwalificeerde administrateur, toegespitst op de 'nieuwe stijl'. De rol van de huidige boekhouder gaat veranderen. De komende jaren zal financieel administratieve informatie steeds meer worden gedigitaliseerd. Hierdoor is er veel kennis nodig van geautomatiseerde werkprocessen en rapportages.

Future Financials al 'strikend en sparend' het nieuwe seizoen ingeluid

foto3

Het nieuwe werk/studiejaar Future Financials 2014 - 2015 kende een flitsende start. Een nieuwe locatie en veel nieuwe duale werknemers/studenten. Dat een ieder er zin in had, was duidelijk merkbaar. Met de nodige nieuwsgierigheid werd de nieuwe locatie 'onderzocht'. Positieve reacties ook al is de locatie gehuisvest in een van de gebouwen van ROC Zadkine, de samenwerkingspartner van Future Financials. Het grote voordeel is dat de locatie los van de leslokalen staat. Het is een ruimte die zich onderscheid van alle andere ruimtes. Een echt werk-/leerbedrijf. De heer Fons van Efferen (teamleider van Zadkine) heette een ieder welkom. 

Vlammend betoog met gouden randje

Studenten Future Financials houden betogen: ‘nieuwe’ mondelinge examens Nederlands 3F. Vorig cursusjaar hebben de studenten/werknemers van Future Financials een nieuw concept voor de mondelinge examens Nederlands bedacht. Dat concept is bij de examencommissie ingediend en goedgekeurd. Toen hebben 3 studenten bij wijze van pilot een betoog gehouden (Spreken) en aansluitend een discussie over de stelling (Gesprekken voeren).

Op 1 oktober de opening van de locatie van Future Financials op Zuid te Rotterdam

opening 2014

Sinds start van het schooljaar 2013 – 2014 is Future Financials gehuisvest op een van de locaties van Zadkine (ROC): in house constructie. Dat moest gevierd worden. Netwerkcontacten, medewerkers van de Pro Management Groep en Zadkine, ondernemers, opleiders en een afvaardiging van het Ministerie van Onderwijs werden verwelkomt.

Future Financials ‘levert nieuwe sterren’: echte kanjers!

2014-ff-diploma

"Een geweldig resultaat". "Juist Future Financials levert een belangrijke bijdrage aan de behoefte (Nederlandse economie) goed opgeleide vakmensen af te leveren". "Wat doen jullie anders waardoor alle MBO niveau 4 student werknemers het einddiploma hebben behaald en 92% het diploma MBO niveau 3?". Een greep uit de vele opmerkingen die er werden gemaakt tijdens de diplomering van de duale werk-/leerroute financieel administratief medewerker/adviseur. Op 4 juli vond, op locatie van het schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam, de diplomering plaats. De aanwezigen (student werknemers, familieleden, docenten Zadkine, medewerkers Onderwijs Support en netwerkcontacten) kregen te horen waartoe de formule van Future Financials zo uniek is: al drie jaren op rij een zeer hoog slagingspercentage! Dat is ver boven het landelijke gemiddelde. "Geen toeval", aldus een van de initiatiefnemers. Wordt dit aan een afgestudeerde student werknemer gevraagd, dan komt er - al glunderend - een bevestigend antwoord.

Sponsors:

logo-exact logo-raet logo-nederpelt90x

Initiatief van:

2014-PMOS-ff logo-zadkine