Pro Management

Pro Management is een organisatie die zich richt op administratieve dienstverlening in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat Pro Management zich richt op het ontwikkelen van software voor accounts- en administratiekantoren, het voeren van een salaris- en personeelsadministratie en het verzorgen van de financiële administratie.

Het doel van Pro Management is de administratieve lasten voor ondernemers c.q. organisaties te verminderen. Teneinde dit te realiseren is het noodzakelijk dat er in de procedures (werkstromen) duidelijkheid wordt geschapen, er voldoende mate van efficiency is en er sprake is van voldoende kennisniveau. Duidelijkheid in procedures wordt gerealiseerd door een goede omschrijving van de administratieve organisatie. Met andere woorden: wie doet wat, waar en wanneer.

Efficiency wordt bereikt door zoveel mogelijk gebruik te maken van de ontwikkelingen op de automatiseringsmarkt (hard- en software).

Het kennisniveau wordt bereikt door gekwalificeerd personeel in dienst te hebben.

De technische mogelijkheden zijn voldoende aanwezig om de processen te beschrijven en de efficiency te bereiken. Een knelpunt bij de meeste organisaties is het hebben van voldoende gekwalificeerd personeel om deze technische mogelijkheden, binnen de kaders van administratieve eisen, tot uitvoer te brengen.

Bezoek voor meer informatie over Pro Management de volgende websites:

 

De ervaring leert dat praktijk en opleiden goed op elkaar moeten aansluiten!

Sponsors:

logo-exact logo-raet logo-nederpelt90x

Initiatief van:

2014-PMOS-ff logo-zadkine