Waarin onderscheidt de opleiding zich van andere opleidingen

Om de opleiding aantrekkelijk te maken voor de genoemde doelgroepen en om de kwaliteit van de opleiding te verhogen is de opleiding als volgt georganiseerd:

 1. Aantrekkelijk
  De opleiding is een werk-/leertraject, waarbij de deelnemer de volgende stage voorwaarden heeft. De duale route wordt aangeboden in de BOL variant.

  • Studie financiering, indien men daarvoor in aanmerking komt.
  • OV kaart, indien men daarvoor in aanmerking komt.
  • Bemiddeling bij het zoeken naar een werkbetrekking na voltooiing van de opleiding.
 2. Kwaliteit
  Voor aanvang van het dienst/studieverband wordt een PAPI test (soort assessment) afgenomen, om de competenties van de sollicitant in beeld te krijgen. Op basis hiervan wordt het Deelnemersontwikkelingsplan samengesteld, waarin voor een deelnemer een individueel
  leerarrangement is opgenomen. Het competentiegericht onderwijs wordt in afgeronde modulen (modulair) aangeboden. Dit geschiedt in
  een onderwijsomgeving die gebruikt maakt van moderne digitale leervormen en waar, naast individuele leertrajecten, er ook regelmatig gezamenlijk geleerd wordt in groepsverband. De praktijk is de beste leermeester: de beroepspraktijk is het uitgangspunt voor het onderwijsprogramma. De docenten kunnen putten uit een rijke praktijkervaring en ondersteunen hiermee de theorie. Er zal sprake zijn van een 40-urige werk-/leerweek (20 uur praktijk en 20 uur studie/les op dezelfde locatie).

 3. Huiswerkbegeleiding
  Binnen de 20 studie/lesuren is er huiswerkbegeleiding.

 4. Gebondenheid en veiligheid
  De samenleving lijkt zich steeds meer te individualiseren. Daarom is een aantrekkelijke voorwaarde dat de deelnemer het gevoel c.q. het idee krijgt onderdeel te zijn van een organisatie. Ook in de grote scholengemeenschappen hebben deelnemers vaak minder het gevoel c.q. het idee van gemeenschappelijkheid. Door een kleinschalig initiatief willen de instellingen de benoemde doelgroepen het gevoel c.q. het idee van veiligheid bieden.

word-sponsor

Sponsors:

logo-exact logo-raet logo-nederpelt90x

Initiatief van:

2014-PMOS-ff logo-zadkine